Министерството за одбрана објави конкурс за обука на пилоти

Денес, Министерството за одбрана на Република Македонија објави Конкурс за запишување на слушатели за стручно оспособување и усовршување на родот авијација.

Министерството за одбрана ги повикува сите граѓани на Република Македонија да се пријават на Конкурсот кој претставува уникатна можност за стекнување со специфични знаења од областа на военото воздухопловство и можност за пилотска кариера во Армијата на Република Македонија.

Во процесот на селекција пријавените кандидати ќе поминат соодветни здравствени проверки, физички проверки, проверка на знаењето на англиски јазик, проверка на земја и проверка во воздух. Обуката на селектираните кандидати трае 18 месеци и се реализира во Центарот за обука на пилоти во склоп на Министерството, кој функционира согласно највисоките светски стандарди и во чии рамки се врши обука на авиони од типот Злин 242, хеликоптери Бел-206 и два најсовремени full motion симулатори за хеликоптери Ми-8/17 и Ми-24.

Ги повикуваме сите граѓани на Република Македонија да се пријават на Конкурсот за пилоти ќе трае до 6 април оваа година и истиот може да се најде во денешните дневни весници, како и на интернет страницата на Министерството за одбрана и на Воената академија, www.morm.gov.mk и www.ma.edu.mk.