Заврши изградбата на потпорниот ѕид кај манастирот „Св.Недела“ во Оровник

Завршија градежните зафати за изградбата на потпорен sид за санација на свлечиште на дел од локалниот пат до манастирот Св.Неделa во с.Оровник -Дебрца. Изградбата беше изведена, со цел да се изврши стабилизација на теренот на кој е појавено лизгање на земјиштето и кое претставува опасност за понатамошно продолжување на лизгање и доведување во опасност од рушење на објектите кои се во непосредна близина.

Sидот е со висина од 4.5 м каде 0.5 е вкопан во земјата. За да се заштити потпорниот sид од активен притисок на вода извршенa е замена на дел од земиштето позади потпорниот sид со материјал кој брзо ќе ја пропушта водата до дренажната цевка која оди до одводниот канал за атмосферски води и се одстранува од нестабилниот терен.

sid2 sid3 sid4