Дозволи за движење во НП Галичица ќе можат да се подигнат секој работен ден од 9 до 13 часот

Јавната Установа Национанален парк Галичица им соопштува на сите жители на Охрид како и на посетителите поради следниот викенд кој е продолжен дека ќе можат дозволи за движење во границите на паркот да подигнат до петок 31.07 2015, секој работен ден од 9 до 13 часот во дирекцијата на паркот на улица „Велестовски Пат“ б.б.

При посетата во паркот заинтересираните треба со себе да понесат лична карта и точно да го знаат времето на посетата на паркот со точна релација.

Дирекцијата на паркот апелира до граѓаните да ја почитуваат воведената делумна забрана за движење во шумите. Согласно Законот за шуми, казната за физичките лица кои нема да ја почитуваат забраната, односно кои ќе се затекнат како се движат во шума без дадено одобрение од страна дирекцијата на паркот, се движи од 1500 до 2000 евра.

Тоа значи дека секој кој ќе сака да се движи во границите на паркот ќе мора да добие соодветно одобрение од дирекцијата за престој или посета на паркот. Овие одобренија ќе се издаваат во дирекцијата, а за сите информации посетителите можат да се информираат на телефонот 046/ 261 473.

NacionalenParkGalicicaDirekcija