Советничката група на СДСМ Охрид бара Општината да издвои средства за поплавеното население во Тетово

Советничката група на СДСМ од Охрид поднесе барање до Советот на општина Охрид за донесување на соодветна одлука за издвојување на одредени финансиски средства од Буџетот на општината, како помош за ублажување на последиците од природната катастрофа што денививе го зафати Тетово и тетовскиот регион.