Светски ден на хуманоста

Светскиот ден на хуманоста е време да се препознаат оние кои се соочуваат со опасност и катастрофа со цел да им се помогне. Денот е назначен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации за да се совпаѓа со годишнината од бомбардирањето на седиштето на ОН во Багдад, Ирак во 2003 година.

Светскиот ден на хуманоста е исто така можност за да се прослави духот што ги инспирира хуманитарните работи во целиот свет.

Оваа година, ОН и нејзините хуманитарни партнери ги покануваат сите, да го инспирираат човештвото во светот. Темата повикува за приклучување кон некои од светските хуманитарни организации и да се стане активен гласник на човештвото/хуманоста.