Меѓународен ден за спречување експлоатација на животната средина во војна и вооружени конфликти

На 5 ноември 2001 година, Генералното собрание на ОН го прогласи 6 Ноември како Меѓународен ден за спречување на експлоатација на животната средина во војна и вооружени конфликти (A/RES/56/4).

Иако човештвото отсекогаш ги брои своите воени жртви во смисла на мртви и ранети војници и цивили и уништените градови, животната средина е често заборавена жртва на војната. Бунарите се загадуваат, полињата се палат, шумите се сечат, почвата се контаминира и животните се убиваат за да се добие воена предност.

Програмата за животна средина на Обединетите нации (УНЕП) покажа дека во текот на последните 60 години, најмалку 40 проценти од сите внатрешни конфликти биле поврзани со експлоатацијата на природните ресурси, без разлика дали со висока вредност на ресурсите како што се дрво, дијаманти, злато и масло, или ограничени ресурси како што се плодна земја и вода. Конфликтите поврзани со природните богатства, исто така се смета дека е два пати поверојатно да се случат.

Обединетите нации му даваат големо значење на овој ден, за да се осигураат дека акцијата во врска со животната средина е дел од превенцијата на конфликтите, мировните мисии и стратегии за градење мир, бидејќи не може да има траен мир доколку се уништат екосистемите на природните ресурси од кои зависи егзистенцијата.