Симпозиум за Европски финансиски инструменти за истражувачки инфраструктури

Министерството за образование и наука информира дека на 19 април 2016 година, во Мадрид, (Кралство Шпанија), ке се оддржи Симпозиум за Европски финансиски инструменти за истражувачки инфраструктури во рамките на Хоризонт 2020-РИ (истражувачка инфраструктура).

Сите заинтересирани за учество на овој еднодневен симпозиум можат да се регистрираат на веб страната http://www.rich2020.eu/symposium2016, каде воедно може да се погледне и агендата.