Светски ден на учителот

Светскиот ден на учителот/наставниците се одбележува секоја година низ целиот свет и ги поврзува владите, мултилатералните и билатералните организации, невладините организации, приватниот сектор, наставниците и експертите во областа на наставата. Препознавајќи ги наставниците како клучни за постигнување на Програмата за образование 2030. Според Институтот за статистика на УНЕСКО, на светот му требаат 69 милиони наставници ако сакаме да постигнеме универзално основно и средно образование до 2030 година.

Одржувајќи се годишно на 5 октомври уште од 1994 година, Светскиот ден на наставниците ја одбележува годишнината од потпишувањето на Препораката на УНЕСКО и МОТ (Меѓународната организација на трудот) од 1966 година за статусот на наставниците, која ја прослави својата 50-годишнина за време на минатогодишното издание. Препораката од 1966 година претставува главна референтна рамка за адресирање на правата и одговорностите на наставниците на глобално ниво.

Светскиот ден на наставниците 2017 ќе се одбележи со темата: „Учење во слобода, зајакнување на наставниците“.

Оваа година, Светскиот ден на наставниците ја одбележува 20-годишнината од Препораката на УНЕСКО од 1997 година за статусот на наставниот кадар за високо образование. Наставниците во високообразовните институции често се занемаруваат во дискусиите за статусот на наставниците. За разлика од наставниците во предучилишно, основно и средно ниво, наставата во високото образование е професија која бара стручно знаење, специјализирани вештини и педагошка компетентност.

WebOhrid