Меѓународен ден за намалување на катастрофи

Со резолуцијата 64/200 од 21 декември 2009 година, Генералното собрание одлучи да го назначи 13 октомври како датум за одбележување на Денот и да го промени неговото име на Меѓународен ден за намалување на катастрофи. Целта на одбележувањето е да се подигне свеста за тоа како луѓето преземаат мерки за намалување на ризикот од катастрофи.

Кампањата за 2017 година се обидува да ја подигне глобалната свест за ефективните акции, политики и практики преземени за да се намали изложеноста на ризик од катастрофи на ниво на заедницата, со што се придонесува за заштеда на домовите и средствата за живот. Ова е значителен предизвик кој може да се постигне само преку координација и соработка помеѓу многу засегнати страни.

WebOhrid