Полагање на поправен испит за лиценциран застапник

Царинската управа на Република Македонија организира спроведување на поправен испит за лиценциран застапник за кандидатите кои неуспешно го положија целиот,

повеќе...

Завршен испит на матурантите од ОУТУ „Ванчо Питошески“

Учениците од средното угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ од образовните профили келнер и готвач, го полагаа завршниот практичен дел од матурата.

повеќе...

Испит за дозвола за огнено оружје за кандидати обучувани од правното лице ДООЕЛ „Бејбунар“ од Охрид

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето, а кои се однесуваат на полагањето на стручен испит за

повеќе...

Соопштение за кандидатите за полагање ловечки испит

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, преку секторот за шумарство и ловство, согласно Законот за ловство – член 58 и

повеќе...

Во тек е пријавување за полагање на испит за рибочувари и за вршење стопански риболов

Се известуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да се пријават за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и/или

повеќе...

Стартува полагањето стручни испити „во живо “

Заради поголема транспарентност при спроведувањето на стручните испити кои се во ингеренции на Министерството за внатрешни работи, денеска отпочнува реализација

повеќе...