Пуштени во оптек ковани пари за колекционерски цели „Богата година на кучето“, „Безбедна година на кучето“, „Руски лавиринт“ и „50 години од МАНУ“

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Година

повеќе...

Пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „Света Матрона Московска“

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели

повеќе...

Пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Мајка Тереза“

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели

повеќе...