Еврејските гробишта во Битола ќе се преуредат во Меморијален парк

Со симболичното засадување дрвца на Еврејските гробишта од Битола, започна проектот за уредување на Меморијален парк на Евреите од Монастир.

повеќе...

Дозволи за движење во НП Галичица ќе можат да се подигнат секој работен ден од 9 до 13 часот

Јавната Установа Национанален парк Галичица им соопштува на сите жители на Охрид како и на посетителите поради следниот викенд кој

повеќе...