Зголемен бројот на запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи

Според податоците на Државниот завод за статистика, добиени врз основа на пристигнатите извештаи, во Република Македонија, во академската 2014/2015 година

повеќе...

Зголемен бројот на дипломирани студенти на високите школи и факултетите

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2014 година, бројот на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни

повеќе...

Педагошки факултети само на јавните универзитети, студентите што ќе се запишат ќе имаат стипендија

Педагошките факултети во иднина ќе се основаат само на јавните универзитети, сите факултети ќе имаат усогласени студиски програми и усогласени

повеќе...