Воведено ограничување за движење на лица во шумите и шумските појаси

Од денес се воведува ограничување на движењето на сите лица во шумите и шумските појаси за периодот од 22.07.2015 година

повеќе...

СВР Охрид со оперативни планови и зајакнати мерки за заштита од пожари

Во пресрет на летната сезона и очекуваните високи температури карактеристични за овој период, СВР Охрид изготви конкретни оперативни планови и зајакнати мерки

повеќе...

Намалено производството на шумски производи во државните шуми

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во првото тримесечје од 2015

повеќе...

Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во третото тримесечје од 2014

повеќе...