И годинава аплицирање и распределба на транспортни дозволи и автобуски линии по електронски пат

И оваа година, аплицирањето и распределбата на траспортните дозволи, но и на автобуските линии ќе се врши по електронски пат,

повеќе...