Во Струга се одржува обука за спасувачи на вода

Конзорциумот составен од цивилните заштити на Словенија, Хрватска, Германија, Шведска, Италија, Невладината „Студиаре Свилупо“ од Италија и Дирекцијата за заштита и

повеќе...

Работилница за Прекугранично спроведување на законска регулатива за води и природни заштитени подрачја

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и амбасадорот на Република Австрија во Македонија, Ренате Коблер, денес во

повеќе...

Работна сесија во Проектот за интегрална заштита на природното и културното наследство на Охридскиот регион , УНЕСКО / ЕУ

Од 7ми до 10ти декември во Поградец на брегот на Охридско Езеро од албанската страна ќе се одржи тематска тренинг

повеќе...

Одржан координативен состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување

Општинскиот штаб за заштита и спасување, денеска одржа координативен состанок, на кој се расправаше за подготовките за навремена реакција во

повеќе...

Нацрт извештај за: Стратегиска оцена на животната средина за плански документ ДУП за УЗ 5, УБ 5.4, КО Охрид, плански период 2014-2019

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бР. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,51/11,123/12,93/13,42/14 и 44/15) и Уредбата за

повеќе...

И годинава со низа активности ќе се одбележи Светскиот ден за борба против хепатитис

Во рамките на здравствено-превентивната дејност Црвен крст Охрид во партнерство со здружението Опција-Охрид и Центар за јавно здравје Охрид, секоја

повеќе...

СВР Охрид со оперативни планови и зајакнати мерки за заштита од пожари

Во пресрет на летната сезона и очекуваните високи температури карактеристични за овој период, СВР Охрид изготви конкретни оперативни планови и зајакнати мерки

повеќе...

Најавен почетокот на Проектот за зајакнување на управувањето на прекуграничните природни богатства на Охридскиот регион

УНЕСКО го најави почетокот на Проектот за Зајакнување на управувањето на прекуграничните културни и природни богатства на Охридскиот Регион. http://whc.unesco.org/en/news/1252 Во

повеќе...