Внимавајте: Има фото рекс и ФОТО РЕКС!

ВНИМАНИЕ !!!

Им се соопштува на сите граѓани дека се појавија одредени личности кои го напаѓаат брендот ФОТО РЕКС и лажно се претставуваат за остварување на своите цели, особено кога е во прашање крајот на школската година.

Затоа се молат за секоја информација и закажување да се обратат во претставништвото на Фото Рекс на добро познатото место во чаршијата.