Бесплатни курсеви по англиски и италијански јазик во „Св. Богородица“ – Каменско

Црквата „Света Богородица“ – Каменско Охрид, во рамките на своите парохиски активности организира бесплатни курсеви по англиски и италијански јазик.

Часовите по англиски јазик ќе се одржуваат во четврток со почеток во 18 часот, а часовите по италијански јазик ќе се одржуваат во вторник со почеток во 18 часот.

Курсевите започнуваат од 1-ви септември, а ќе се одржуваат во просториите на црквата.

Сите заинтересирани можат да се пријават во црквата или на телефон 046 267 832 или на 078 330 394.