Светиот маченик Анастасиј (Спасо) Радовишки

Денес е празник посветен на Светиот маченик Анастасиј (Спасо) Радовишки .

Момче од Радовиш, од Струмичката епархија во Македонија. Учеше занает во Солун. Турците го присилуваа да се потурчи, а тој одлучно ги одби. За ова беше мачен и најпосле го обесија на 29 август, 1794 година.