Меѓународен ден на милосрдието

Сиромаштијата постои во сите земји во светот, без оглед на нивните економски, социјални и културни состојби, особено во земјите во развој. Добротворните организации придонесуваат за унапредување на дијалогот, солидарноста и меѓусебното разбирање меѓу луѓето.

Со признавањето на улогата на добротворните организации во ублажувањето на хуманитарните кризи и човечкото страдање во рамките помеѓу народите, како и на напорите на добротворните организации и поединци, вклучувајќи ја и работата на Мајка Тереза, на Генералното собрание на Обединетите нации во својата резолуција A/RES/67/105PDF, 5-ти септември, годишнината од смртта на Мајка Тереза​​, е назначен како меѓународен ден на милосрдието.

На овој Меѓународен ден на милосрдието, Обединетите нации ги повикуваат сите земји-членки и сите меѓународни и регионални организации, како и граѓанското општество, вклучувајќи невладини организации и поединци, да го одбележат Денот на соодветен начин, преку поттикнување на добротворната организација, вклучувајќи се преку активности во образованието и поттикнување на јавната свест.

WebOhrid