Меѓународен ден на постарите лица

На 14 декември 1990 година Генералното собрание на Обединетите нации (со резолуцијата 45/106) го назначи 1 октомври за Меѓународен ден на постарите лица.

Тоа беше проследено и со иницијативи како беше Виенскиот меѓународен акционен план на стареењето – кој беше усвоен од страна на Светското Собрание на стареењето во 1982 година, и усвоено една година подоцна од страна на Генералното собрание на ОН.

Во 1991 година, Генералното собрание (со резолуцијата 46/91) ги усвои начелата на ОН за старите лица.

Во 2002 година, Второто Светско Собрание на стареењето го усвои Мадридскиот меѓународен акционен план на стареењето, за да одговори на можностите и предизвиците на стареењето на населението во 21 век и да се промовира развојот на општество за сите возрасти.

Темата на Меѓународниот ден на постарите лица за 2017 година се залага за овозможување и проширување на придонесот на постарите луѓе во нивните семејства, заедници и општества во целост. Тој се фокусира на патеките кои поддржуваат целосно и ефективно учество во староста, во согласност со основните права, потреби и преференции на старите лица.

WebOhrid