Известување до такси превозниците во Охрид

Се известуваат сите такси превозници од Општина Охрид и фирмите кои се занимаваат со такси превоз дека скоро секоја година зачестена е појавата во текот на туристичката сезона, такси превозниците кои го вршат превозот спротивно на законските одредби односно не сакаат да ги возат патниците во насока према Стар Град и други пократки дестинации со напомена дека се зафатени. Ваквата појава е спротивна на Законот за превоз во патниот сообраќај и Општинскиот инспекторат против сите прекршители ќе презема соодветни санкции пропишани за Закон како и одземање на лиценцата за работа.…

повеќе...