Галерија

Зима (Јануари 2017)

Украсено за Нова 2017 година

Лето 2016

Украсено за Нова 2016 година

Плоштад кај мини-маркет (септември 2015)

Галерија Охрид (општо)

Чаршија Охрид (лето 2015)

Пролет 2015

Зима – снег (декември 2014 и јануари 2015)