Се уредуват градските гробишта

Во пресрет на Велигденските празници ЈП „Градски Гробишта“ темелно го уредува просторот во градските гробишта. Тоа е практика која започна да се применува со доаѓањето на новото раководство.

СЕГА

This slideshow requires JavaScript.

ПРЕТХОДНО

Grobista_prethodno042016_4852 Grobista_prethodno042016_4853

Grobista_prethodno042016_4851