Виц

Се собрале сите животни од шумата и направиле јавно WC. Следниот ден бил скршен прозорецот од WC-то. Повторно се собрале животните да видат кој го направил тоа. Зајко се јавил:

– Мечката какаше, си го избриша задникот со мене и ме фрли низ прозорец, и така го скрши!

Следниот ден вратата била скршена. Повторно се собрале сите, се јавила лисицата:

– Мечката се избриша и со мене и ме фрли низ врата, па така ја скрши вратата! 

Третиот ден го гледаат искршено целото WC. Се собрале животните и прашуваат кој го направил тоа.

– ЈАС!!! – рекол ежот.