За таксистите – одложено воведувањето на ГПРС фискални апарати до 31 декември

Согласно Одлуката на Владата на РМ („Службен весник на РМ“, бр.16 од 03.02.2015 година), вршителите на авто-такси превоз на патници се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување од 1 февруари 2015 година до 31 декември 2015 година.

Ова значи дека за околу 9.000 авто-такси превозници се продолжува рокот за воведување и регистрација на фискални апарати со вграден ГПРС уред до 31 декември 2015 година.

Успешен старт на Проектот „ГПРС-фискализација“

Со ставањето во функција и имплементација на новиот интегриран систем за фискализација и воведувањето на 54.555 фискалните апарати со ГПРС, УЈП отпочна со он-лајн следење на готовинскиот промет од секој фискален апарат, односно следење на финансиските извештаи и прометот на даночните обврзници во реално време.

Дерегистрација на старите фискални каси

Сите даночни обврзници кои вовеле фискален апарат со ГПРС уред, потребно е да отпочнат процедура за дерегистрација на старите фискални каси доколку не го сториле тоа до сега.

Дерегистрацијата на старите фискални каси без ГПРС се врши со поднесување на Пријава за престанок на регистрација на фискален систем на опрема (образец ФА-03) која може да се преземе од веб страницата на УЈП (преземи http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/13).

Во договор со овластениот производител, образецот ФА-03 во име на даночниот обврзник може да го поднесе и овластениот производител од каде е набавен фискалниот уред. Пополнетата Пријава “ФА-03“ може да се поднесе и до даночните канцеларии на УЈП.