Нацрт – фискална стратегија и развојни програми за 2017 година

Советот на Општина Охрид, на шеесет и петата седница ги прифати нацрт -фискалната стратегија и развојните програми на Општина Охрид за 2017 година. Документите кои ќе бидат на јавна расправа може да се преземат на следниот линк:

НАЦРТ-ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ЗА 2017 ГОДИНА