Бројни награди за ученици од ОУ „Григор Прличев“ на регионалниот натпревар по математика

Викендов на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се одржа XXXVI Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование во учебната 2016/2017 година. На овој натпревар учествуваа ученици од IV до IX одделение од основните училишта од општините Охрид и Дебрца.

На натпреварот учениците од ОУ „Григор Прличев” – Охрид постигнаа голем успех.

ОУ „Григор Прличев“
ученик Одд. ментор награда

Андреа Савиќ IV Мара Ѓорѓиоска I

Марко Гашоски IV Анка Христовска I

Леонид Тодороски IV Анка Христовска I

Ива Китеска IV Мара Ѓорѓиоска I

Бисера Вранишкоска IV Мара Ѓорѓиоска I
Емилија Маленкова IV Мара Ѓорѓиоска II

Ангелина Бошкоска V Елизабета Билбилоска I
Теодора Трајческа V Славица Мојсоска I
Стефанија Николоска V Славица Мојсоска III

Емилија Николовска VI Марика Бубеска I
Марија Тодороска VI Марика Бубеска III

Ева Китрозоска VII Анита Николоска I
Ивона Пазаркоска VII Невенка Кузеска III
Димитар Назифоски VII Анита Николоска пофалница

Петар Мишов VIII Александар Ангелевски пофалница

Ана Димоска IX Лилјана Фанкоска II
Ристо Андоновски IX Лилјана Фанкоска пофалница

Список на наставници за чланарина 2017година ОУ „Григор Прличев“

ментор одделение
Мара Ѓорѓиоска IV
Анка Христовска IV
Славица Мојсоска V
Елизабета Билбилоска V
Марика Бубеска VI
Анита Николоска VII
Невенка Кузеска VII
Александар Ангелевски VIII
Лилјана Фанкоска IX