Меѓународен ден на писменоста

Меѓународниот ден на писменоста, кој се прославува годишно на 8-ми септември, претставува можност за владите, граѓанското општество и заинтересираните страни да ги истакнат подобрувањата во стапките на светската писменост и да размислуваат за предизвиците на писменоста во светот. Прашањето за описменувањето е клучна компонента на целите на ООН за одржлив развој и агендата на ОН за одржлив развој до 2030 година.

Темата на овогодинешниот Меѓународен ден на писменоста е „Писменоста во дигиталниот свет“. На 7 и 8 септември 2017 година во седиштето на УНЕСКО во Париз се организира специјален дводневен настан, со цел да се разгледа каков вид вештини за писменост треба да се насочат кон сè повеќе дигитално-посредувани општества, како и да се истражат ефективните политики за описменување и програми кои можат да ги искористат можностите што ги нуди дигиталниот свет. Наградата на УНЕСКО за меѓународна писменост за 2017 година ќе се одржи за да се препознаат и да се наградат одличните практики за писменост од целиот свет во врска со темата оваа година.

Целите на ОН за одржлив развој, усвоени од светските лидери во септември 2015 година, како дел од својата агенда промовираат универзален пристап до квалитетно образование и можности за учење во текот на животот на луѓето. Една од целите за одржлив развој им овозможува на сите млади луѓе да постигнат писменост и математика, а на возрасните на кои им недостигаат овие вештини им се дава можност да ги стекнат.

WebOhrid