Ден на Обединетите нации

Денот на Обединетите нации ја одбележува годишнината од 1945 година, од стапувањето на сила на Повелбата на ОН. Обединетите нации официјално се формирани со ратификацијата на овој основачки документ од страна на поголемиот дел од неговите потписници, вклучувајќи ги и петте постојани членки на Советот за безбедност.

24 Октомври се прославува како Ден на Обединетите нации од 1948 година. Во 1971 година, Генералното собрание на Обединетите нации препорача Денот да се почитува како државен празник од страна на земјите-членки.

WebOhrid