Урнат нелегално подигнат ѕид- ограда

По претходно барање на жителите од населба Далјан а  во насока на заштита на правата и интересите на охриѓани денес по налог на општина Охрид, беше урнат бесправно изграден ѕид- ограда крај една од  зградите во населбата. Несовесен жител за лични интереси оградата   ја подигнал   на површина од   четриесеттина   метри иако  немал претходна  дозвола за градба.

Daljan_intervencija_4851

Денешниот чекор на уривање, општина Охрид го презеде  по неодамнешниот увид на   надлежните служби од Локалната самоуправа  кои   констатираа  дека станува збор за нелегална градба на  јавна површина.
Daljan_intervencija_4852
 
Општина Охрид  во рамки на своите ингеренции  и во иднина ќе презема вакви активности  против  физичките  или правни лица  кои нелегално градат.