Зголемување на квалитетот и стандардите во сите нивоа на образованието

Реконструкција во околу 200 училишта, изградба на десетици нови спортски сали и училишта и набавка на 300.000 таблет-компјутери со тастатура, најави мандатарот Никола Груевски во образованието, образложувајќи ја пред пратениците предлог-програмата на новата влада.

„Ќе се продолжи со стипендирањето за студии на светски реномираните факултети и со реконструкција на постоечките и изградба на нови студентски домови и кампуси, како и опремување на кабинетите и училниците со најсовремена опрема“, истакна Груевски во експозето.

Особен фокус во образовниот процес, посочи тој, ќе се стави на иновациите  и претрпиемништвото. Приоритети се и реформата на  педагошките факултети и спроведување на проектот за замена на учебниците со нови од Универзитетот „Кембриџ“.

За промоција на спортот и корисноста од него ќе се доизградат 100-те повеќенаменски игралишта во сите средини и 120-те тениски игралишта, како и голем број нови спортски сали.

„Генерално кажано, во следните четири години ќе има голем фокус на зголемување на квалитетот и стандардите  на сите нивоа на образование и зголемување на знаењето и креативноста која произлегува од него“, истакна Груевски.

За досегашниот министер за образование и наука Спиро Ристовски,  Груевски потенцираше дека дал беспрекорен придонес и дека и натаму ќе биде негов соработник во образованието, а верува оти и новиот министер  во овој ресор ќе продолжи со крупни реформи и воведување повисоки стандарди.

Во однос на културата, истакна дека ќе се продолжи инвестирањето, промоцијата на културата и културните вредности.

„Владата ќе работи на заштита на македонското национално културно богатство, македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура и нивна промоција во светот, како и целосна заштита на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници во Македонија“, додаде Груевски во презентацијата на приоритетите од програмата за идните четири години.