Вчера издадени 1.636 потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил

Во периодот од 08,00 часот на 26.09.2015 до 27.09.2015 година во 08,00 часот, издадени се потврди на вкупно 1.636 странски државјани, од кои, 1.070 се од машки пол, 183 се од женски, 333се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 50деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-934, Авганистан – 317, Ирак-281,додека другите се во помал број.

Во периодот од 19.06.2015 до 27.09.2015 година во 08,00 часот, издадени се потврди на вкупно100.238 странски државјани, од кои, 66.531 се од машки пол, 13.508 се од женски, 16.966 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 3.199 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.
Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-75.950, потоа Авганистан-10.606, Ирак-6.230, Пакистан-2.683, Палестина-1.105, Сомалија-635, Бангладеж-631, Иран-585, Конго-368, Нигерија-222, Камерун-178, Еритреја-163, Етиопија-126, Судан-114, додека останатите се во помал број.

Во периодот од 08,00 часот на 26.09.2015 до 27.09.2015 година во 08,00 часот до Одделението за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил .

Од започнувањето на издавањето на потврдите до 27.09.2015 година до Одделението за азил се поднесени 50 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда , при што 37 барања се од државјани на Сирија, од нив 10за деца, потоа три барања од државјани од Пакистан и Авганистан од нив четири се деца кои го придружуваат родителот, по две барања од државјани од Мароко, Алжир и Ирак (едно од барањата е за деца) и едно барање од државјанин на Египет.