Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, започна кампања „Горе главата – Изјасни се дека си Македонец!“

Македонското друштво „Илинден“ од Тирана, започна кампања „Горе главата – Изјасни се дека си Македонец!“

„Илинден“ ги повикува сите Македонци во Албанија да се изјаснат дека се Македонци, да го чуваат својот Македонски идендитет, јазик и традиција.