Вака не се паркира!

Како што е вообичаено за секоја туристичка сезона, така и оваа, во Охрид ќе има огромен прилив на возила од земјава, но и од странство, па според тоа, ќе бидеме сведоци на најразлично паркирање, а се разбира и непрописно паркирање.

Ова мало битолско „количе“ претставува голем проблем кога ќе се паркира вака, на место кое е наменето за три автомобили.

WebOhrid