Меѓународен ден на мирот

Секоја година Меѓународниот ден на мирот се одбележува ширум целиот свет, на 21-ти септември. Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи како ден посветен на зајакнување на идеалите на мирот, и во и помеѓу сите народи и народности.

Меѓународниот ден на мирот беше востановен во 1981 година со резолуцијата 36/67 на Генералното собрание на Обединетите нации. Првиот Ден на мирот беше одбележан во септември 1982 година. Во 2001 година, Генералното собрание на ОН едногласно ја усвои резолуцијата 55/282, со кој 21 септември беше одреден како годишен ден на ненасилството и прекин на огнот.

Темата за 2017 година е: „Заедно за мир: Почит, безбедност и достоинство за сите“.

Оваа година, Меѓународниот ден на мирот ќе се фокусира на ангажирање и мобилизирање на луѓе ширум светот за поддршка на бегалците и мигрантите. Пораките ќе бидат споделени со заедниците кои ги посетуваат бегалците и мигрантите, како и засегнатите лица дека бегалците и мигрантите можат да донесат физичка и економска несигурност во нивните животи.

Денот ќе ја истакне солидарноста со бегалците и мигрантите и ќе ги прикаже заедничките придобивки од миграцијата кон економиите и нациите, истовремено признавајќи ги легитимните грижи на заедниците домаќини. Во крајна линија, ќе се работи на приближување на луѓето и потсетување на нивното заедничко човештво.

WebOhrid