Светски ден на туризмот

Во текот на изминатите шест децении, туризмот доживеа континуирана експанзија и диверзификација, и стана еден од најбрзо растечките и најзначајните економски сектори во светот, во корист на дестинациите и заедниците низ целиот свет. Меѓународните туристички пристигнувања ширум светот се зголемија од 25 милиони во 1950 година на скоро 1,2 милијарди во 2015 година. Слично на тоа, приходите од меѓународниот туризам заработени по дестинации ширум светот се зголемија од 2 милијарди американски долари во 1950 година на 1260 трилиони во 2015. Секторот претставува околу 10 % од светскиот БДП и 1 од 10 работни места на глобално ниво.

Се проценува дека туризмот ќе продолжи да расте во просек од 3,3% годишно до 2030 година. Овој раст во текот на втората половина на 20 век и 21-тиот век се должи на фактот дека пристапот до туризмот постепено се проширува благодарение на признавањето на правото на празници во Универзалната декларација за човекови права, подобреното усвојување на работничките права во многу земји и растечката средна класа во светот. Понатаму, во последниве децении појавата на нови технологии кои се применуваат во туризмот и намалувањето на цената на транспортот, особено воздушниот сообраќај, доведоа до зголемување на меѓународните патувања. Интересна е еластичноста што ја покажа секторот во последниве години, каде и покрај предизвиците како што се глобалната економска криза, природните катастрофи и пандемијата, доживеа речиси непрекинат раст.

Како и секоја активност, туризмот има силни ефекти врз економијата, општеството и животната средина во земјите од кои доаѓаат туристите, а особено во земјите што примаат туристи. Освен социоекономското влијание на туризмот, секторот, доколку одржливо се менаџира, може да биде фактор за зачувување на животната средина, вреднување на културата и разбирање меѓу луѓето.

WebOhrid