Министерот Алаѓозовски со предавање за меѓународните постдипломци на Универзитетот за уметности во Белград

За време на престојот во Република Србија, министерот за култура на Република Македонија, Роберт Алаѓозовски одржа предавање на Универзитетот за уметности во Белград, на програмата за магистерски студии за Културна политика и менаџмент пред постипломци од повеќе континенти. Темата на предавањето беа новите предизвици на македонските културни политики.

Во неговото обраќање пред присутните, министерот Алаѓозовски најнапред констатираше дека состојбата со културата и културните политики низ целиот регион на Југоисточна Европа се приближно исти, имајќи ја предвид заедничката историја. Според него, Македонија избра модел на децентрализација на културата и на финансирање на културата, со тоа што сегашните намери се уште поголемо децентрализирање на националните установи на културата во Македонија и нивно финансирање од единиците на локалната самоуправа.

Министерот за култура најави големо ревидирање на Законот за култура поради преголемото нормативизирање на културата и нејзино ставање во ригидни рамки, што ќе биде проследено со голема јавна дебата. Исто така, министерот Алаѓозовски најави и отворање на националните установи на културата кон различни учесници, почитувајќи го принципот на диверзитет и интеграција и логиката на вистинска интеграција, а не досегашните тенденции на поделби на етничките интереси.

На прашање од постипломците каква е намерата за обединување на етничките поделби, министерот Алаѓозовски одговори дека градењето на довербата и еднакво општество за сите се прави преку гестови, на оперативно ниво, нешто што Македонија започна да го прави редовно.