Издадени одобренија за градење

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2014 се издадени 209 одобренија за градење што е за 16.8% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 6 453 003 илјади денари што е за 344.2% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 146 (69.9%) се наменети за објекти од високоградба, 24 (11.4%) за објекти од нискоградба и 39 (18.7%) за објекти за реконструкција. Од вкупно 209 објекти,…

повеќе...