Презакажано јавното наддавање за издавање на времено користење на површини за поставување на урбана опрема

Јавното наддавање за јавниот оглас 02/2014 – за прибирање на понуди за издавање на времено користење на површини за поставување на урбана опрема се презакажува за 23-ти мај, во 14:00 часот.

Оглас бр. 02/2014 за прибирање на понуди за издавање на времено користење на површини за поставување на урбана опрема.