Се поставуваат цевкофоди и сливници на ул. „Цар Самоил“

Екипи на ЈП „Нискоградба“, денес започнаа со активности за поставување на цефководи и сливници за опфаќање и одведување на атмосферски води. Се поставува собирна решетка и цефки со дијаметар од 300 мм, кои ќе ги одведуваат атмосферските води.

Овој зафат е планирано да трает десет дена, а со неговото завршување се решава еден голем проблем кој што во минатото го имаа граѓаните, а и посетителите на Охрид во период на пообилни врнежи од дожд.

atmosferska_kanalizacija_cs_101020164851