ФФМ одржа состанок со ревизорските куќи за клупско лиценцирање

Одделението за лиценцирање на ФФМ, како дел од стратегијата за асистенција на клубовите во процесот на клупско лиценцирање одржа состанок со ревизорските куќи кои клубовите апликанти за натпреварување во УЕФА и Прва МФЛ ги пријавија како нивни ревизори. Состанокот се одржа во просториите на ФФМ, а на него беше разговарано за правилата, начинот и принципите врз основа на кој треба да се доставуваат информации од финансиски карактер.

На ревизорските куќи им беше презентиран извештајот од УЕФА инспекцијата на Одделението за лиценцирање на ФФМ и забелешките во него, а посебно оние кои се однесуваат на исполнување на финансиските критериуми вклучително и ревизорските извештаи.

Потенцирани беа и најчестите пропусти односно грешки кои можат да се појават при изработка на ревизорските извештаи и дадени се објаснувања како тоа да се избегне. На претставниците на ревизорските куќи им е поделен УЕФА и ФФМ Правилникот за клупско лиценцирање – издание 2015, како и извештај на УЕФА за финансиско работење на клубовите во Европа во финансиска година – 2014.

Одделението за лиценцирање на ФФМ останува отворено за соработка со ревизоските куќи со цел подобрување на финансиските информации и извештаи кои клубовите ги доставуваат до ФФМ.