Груевски: На чекор сме до губење на работи кои нашите предци ги добиле со многу крв

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски нагласи дека надворешните фактори, односно центри на моќ играат клучна улога во кризата во Македонија.

„Улогата на надворешни центри е круцијална за предизвикување на кризата во Македонија и неслучајно на собирите пред изборите говорев за тоа дека кризата ќе заврши само ако добиеме 63 пратеници. Тоа некои луѓе го сфатија сериозно, а некои не. Еве, како што може да видиме, кризата не е завршена. Но она што е пострашно е што сме на чекор до губење за работи до што се дошло со многу крв и нашите предци ги добиле многу тешко. Ние се чувствуваме осамени во битката за зачувување на државите интереси, а сега гледам дека многумина почнуваат да се будат и да реагираат“, истакна Груевски.