Апел за помош за жртвите на трговија со луѓе

По повод Денот на Европската Унија за борба против трговијата со луѓе, кој се одбележа на 18 октомври, европратениците упатија апел до земјите од ЕУ за подобро спроведување на постојните закони и зголемување на поддршката за жртвите.

Според извештајот на Европската комисија, помеѓу 2013 и 2014 година, земјите од ЕУ пријавиле 15.846 жртви на трговија со луѓе, од кои 76% се жени и девојчиња, но се претпоставува дека вистинскиот број на жртви е далеку поголем.

Статистиката вели дека две од три (67%) регистрирани жртви биле тргувани за сексуална експлоатација, 21% за други видови на принудна работа и 12% за други причини како што се отстранување органи и домашно ропство. Поголемиот дел од идентификуваните жртви се од земји на ЕУ.

Европратениците во 2011 година усвоија директива за борба против трговијата со луѓе, вклучувајќи превенција, поддршка на жртвите и гонење на прекршителите, додека минатата година препорачаа неколку мерки за подобрување на состојбата во две усвоени резолуции.