Отворен повик да ги ставиме децата во центарот на демократската дебата

Став на претставникот на УНИЦЕФ, Бенџамин Перкс Приоритетите кои денеска ги поставуваме пред изборите ќе го одредат светот во кој децата ќе живеат утре. 15-ти октомври ни дава можност да се запрашаме дали ние како општество сме направиле доволно за нашите деца и внуци да имаат просперитетна и среќна иднина.Постигнат е одреден напредок за децата, но фактите укажуваат дека треба да направиме уште повеќе. Речиси една третина од нашите деца живеат во сиромаштија, а поразителната реалност е дека сиромаштијата кај децата го нарушува нивниот здрав развој. Покрај повеќегодишниот напредок во…

повеќе...