Во Дебарца се спроведува акција за чистење на одводни канали

Од страна на ЈКП „Дебрца“ деновиве се спроведува акцијата за чистење на каналите низ населените места во општина Дебарца. Исчистени се каналите во с.Злести, с.Оровник во тек е чистењето во с.Горенци. Исто така активностите ќе продолжат и во наредните денови каде ќе бидат опфатени сите села и ќе се решат долгогодишните проблеми со кои се соочуваат жителите на Дебарца.

DebarcaOdvodniKanali01 DebarcaOdvodniKanali03 DebarcaOdvodniKanali02