Потпишана спогодба за заштита на посетители помеѓу Националните бироа за осигурување на Македонија и Словенија

Спогодбата за заштита на посетители, која денес беше потпишана во Скопје, меѓу Националното биро за осигурување на Македонија и Националното биро за осигурување на Словенија, им овозможува на возачите од двете држави побрз и поефикасен надомест на штета, во случај на евентуални сообраќајни незгоди. Со Спогодбата е предвидено оштетеното лице, кое претрпело штета на територијата на другата држава, по враќањето во матичната земја, да се обрати на своето Национално биро за осигурување, кое во соработка со Бирото на другата држава каде што се случила незгодата, ќе овозможи побрзо остварување на правото на…

повеќе...

Награди за децата со најдобри творби за осигурување и штедење

Министерството за финансии, Народната банка на Репулика Македонија и Агенцијата за супевизија на осигурувањето денеска ги доделија наградите на најуспешните ликовни и литературни творби испратени на конкурсот по повод Денот на штедењето – 31 Октомври. Наградите ги врачија вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, гувернерот на НБРМ Димитар Богов и претседателот на Советот на експрети на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Попоски. На конкурсот приситигнаа 310 творби од кои 51 литературни и 259 ликовни. Конкурсот е во рамки на активностите за подигнување на нивото и општата свест за…

повеќе...