Започнува имплементационата фаза на Проектот за прекугранично управување со Дримскиот басен

Во среда, 16-ти декември со организирање на Почетниот состанок во Тирана, започнува имплементационата фаза на Проектот за прекугранично управување со Дримскиот басен, финансики поддржан од Глобалниот Еколошки Фонд (ГЕФ). Проектот стартува со имплементацијата на 5те негови компоненти : Консолидација на зедничкото знаење во Басенот – со цел заедничка анализа и мониторинг , изградба на основа за заедничко управување-изготвување на Стратешки План за басенот , институционално зајакнување –со цел формирање на заедничка Дримска Комисија, демонстрација за технологии и практики преку пилот проекти во басенот , инволвирање на јавноста во донесување на…

повеќе...

Заменик министерот Ќамили на регионален самит во Тирана

Денес и утре во Тирана, делегација на Министерството за внатрешни работи предводена од Заменик Министерот г. Земри Ќамили учествува на Балканскиот регионален самит за борба против насилен тероризам, во организација на Министерството за внатрешни работи на Република Албанија. Во рамки на предвидените панел сесии, Заменик Министерот Ќамили учествува со свое обраќање поврзано со улогата на локалните власти во борбата против насилниот екстремизам, во насока на истакнување на врската која постои меѓу локалните заедници, невладините организации и националните влади во решавање на прашањето на насилниот екстремизам на Балканот.

повеќе...

Во Тирана се одржува работна средба на ГИЗ за втората фаза на Проектот за заштита на езерата во Дримскиот Басен

Денес во Тирана започнува Планирачка работна средба на ГИЗ за втората фаза на Проектот за заштита на езерата во Дримскиот Басен. Целта е да се идентификуваат проектни активност за да се зголеми  заштитата, мониторингот, трансграничната соработка. ГИЗ и за втората фаза одвојува средства околу 2 милиони евра за спроведување на нови активности кои ќе поддржат функционирање на прекуграничните тела, ќе го зајакнат мониторингот врз биодиверзитетот на езерата со помагање на Научните институции и ќе ја подигнат важноста за заштита на вредностите „Отворањето на Дримскиот проект и на Биосферниот резерват отвори…

повеќе...