Закажана првата конститутивна седница на новиот Совет на општина Охрид

Претседателот на Советот на општина Охрид, Гордана Коњановска ја закажа првата конститутивна седница на новиот Совет на општина Охрид. На дневниот ред се две точки и тоа: 1. Избор на Комисија за верификација, избори и именувања. 2. Верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Охрид. Седницата ќе се одржи во среда (01.11.2017) со почеток во 11:00 часот. WebOhrid

повеќе...

Заврши седумдесет и петтата седница на Советот на Општина Охрид

Советот на општина Охрид на денешната седница ги прифати годишните извештаи за материјално-финансиското работење за учебната 2016/2017 година и програмите за работа во учебната 2017/2018 година на ОУ „Христо Узунов“, ОУ „Григор Прличев“, ОУ „Св.Климент Охридски“, ОУ „Братство-Единство“, ОУ „Кочо Рацин“, ОУ „Ванчо Николески“, ОУ „Живко Чинго“, ОУ „Св.Наум Охридски“, ОМУ „Методи Патче“, ОСУ „Св.Климент Охридски“, СОСУ „Св.Кирил и Методиј“, ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“, ОУТУ „Ванчо Питошески“, Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ и ОЈУ „Кузман Шапкарев“. Советниците ги прифатија и одлуките за имплементација на проектот „Меѓугранична соработка…

повеќе...

Заврши седумдесет и третата седница на Советот на општина Охрид

Советот на општина Охрид на денешната седница ги прифати предложениот заклучок за неприфаќање на нацрт-стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за периодот 2017-2027 година и Националниот акционен план произлезен од Стратегијата донесена од Владата на Република Македонија, како и Елаборатот за проценка на штети од земјотрес настанати на подрачјето на општина Охрид на ден 03.07.2017 година. Беа прифатени предложените одлуки за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во основните училишта во општина Охрид, за давање согласност за формирање паралелки со помалку од…

повеќе...

Свикана седумдесет и третата седница на советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува: Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЈА СВИКУВАМ седумдесет и третата седница на Советот на општина Охрид на ден 18.08.2017 година (петок) со почеток во 11:00 часот. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, со следниот: Д Н Е В Е Н   Р Е…

повеќе...

Свикана седумдесет и втората седница на Советот на Општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува: Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЈА СВИКУВАМ седумдесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 18.07.2017 година (вторник) со почеток во 11,00 часот. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. За седницата го предлагам следниот : Д Н Е В…

повеќе...

Заврши седумдесет и првата седница на Советот на општина Охрид

Советот на Општина Охрид, на денешната седница ги прифати предложените одлуки за усвојување на извештаите за реализација на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2017 – 2019 за периодот од 01.01. – 31.03.2017 година, за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01. – 31.03.2017 година, за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2017 година за периодот од 01.01. – 31.03. 2017 година, за реализација на програмата за заштита…

повеќе...

Комеморативна седница во чест и спомен на Проф. Зоран Бачев

Во чест и спомен на Професор Зоран Бачев денес во Централната зграда на ОУ „Братство Единство“ се одржа Комеморативна седница. „Горди сме што беше дел од нашиот колектив, а воедно и многу тажни што прерано те изгубивме. Познавајќи те како борец, енергичен и упорен – надежта дека повторно ќе бидеш меѓу нас, меѓу своите, меѓу твоите, беше голема. Очекувавме дека повторно ќе се вратиш на работа и тоа како победник. Повторно ќе бидеш оној Баче, редовен математички точен на часовите, ведар, објективен, самокритичен и исклучително коректен. Во овие тешки моменти за…

повеќе...

Заврши седумдесеттата седница на Советот на Општина Охрид

Советот на општина Охрид, на денешната седница ги прифати предложените одлуки за учество на општина Охрид во реализација на летен фудбалски камп „Барселона 2017“ , за одобрување на финансиски средства за материјално финансиска поддршка на спортски клуб на подрачјето на општина Охрид за 2017 година, за состојбата на веслачкиот клуб „Југ’’ заедно со предложените план и мерки за продолжување на постоењето и активноста на ВК „Југ“ , за исплата на долгот на веслачкиот клуб „Југ“ по основ на правосилни извршни исправи, за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма…

повеќе...

Свикана седумдесеттата седница на Советот на Општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува: Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЈА СВИКУВАМ седумдесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 27.04.2017 година (четврток) со почеток во 11,00 часот. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. За седницата го предлагам следниот: Д Н Е В Е Н   Р Е…

повеќе...

Спасески: Позитивни извештаи кои покажуваат успешен четиригодишен мандат

Денешната шеесет и деветта седница на Советот на Општина Охрид, помина во знакот на усвојување на годишните извештаи на јавните претпријатија, секторите на локалната самоуправа и образовните институции. Со оглед дека ова е можеби претпоследното свикување на советот во овој состав, свое видување на денешната седница и четиригодишниот мандат имаше секретарот, Димитар Спасески: „Денешната седница на градскиот совет, традиционално, како што налагаат законските одредби до 15 март од тековната година, беше посветена на разгледување и усвојување на годишните извештаи за работата на јавните претпријатија основани од општината, образовните институции и…

повеќе...