Прекин во водоснабдувањето од населба Лагадин до хотел Десарет

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека поради санација на дефект на главна водоводна линија ф 300мм во нас.Лагадин ќе има прекин во водоснабдувањето на потегот од нас.Лагадин до хотел Десарет. Прекинот ќе трае се до отстранување на дефектот.

повеќе...

Прекин во водоснабдувањето на неколку улици во Охрид

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека денес поради настанат дефект на водоводна линија ф300мм на ул.„Кленоец“ и ф45омм на ул.„Јордан Мијалков“, ќе има прекин во водоснабдувањето на улиците: „Кленоец“, „Радојца Новичиќ“, „28-ми Април“ и „Српница“, како и во с.Г.Лакочереј и Лескоец. Прекинот ќе трае се до отсранување на дефектот.

повеќе...

ЈП „Водовод“: Нелегалните приклучоци причина за недостатокот на вода

При вршење на контрола од страна на екипи на МЈП „Проаква“, РЕ „Водовод„ Охрид, во околните села, констатирани се бројни нерегуларности и злоупотреби во поглед водоснабдувањето од страна на корисниците. Имено, на лице место е утврдено неовластено користење на вода од системот, манипулирани водомерни броила, нелегални приклучоци на мрежата и слично, што уште повеќе го отежнува квалитетот и обемот на водоснабдувањето во летни услови. „Им укажуваме на граѓаните дека ваквото противправно дејствување претставува основ за кривична и граѓанска одговорност, кое ги доведува во нерамноправна положба останатите корисници и за кое…

повеќе...

Прекин во водоснабдувањето од хотел Метропол до Пештани

ОД МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека денес поради дефект на главна водоводна линија, пукната цефка ф 300 мм, има прекин во водоснабдувањето на потегот од Хотел Метропол до Пештани. Прекинот ќе трае се до отсранување на дефектот.

повеќе...

Прекин во водоснабдувањето на дел од населбата Гоце Делчев

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека денес поради дефект на главна водоводна линија, пукната цефка ф 160 мм, кој настана во тек на ноќта, има прекин во водоснабдувањето на дел од населба Гоце Делчев. Прекинот е од 06:00 часот, а ќе трае се до отстранување на дефектот.

повеќе...

Утре ќе има прекин со водоснабдувањето од хотел „Гранит“ до „Орце Николов“

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид утре среда, 31ви мај поради интервенција на водоводната линија ќе има прекин во водоснабдувањето на потегот од Хотел „Гранит“ до „Орце Николов“ во период од 08:30ч до 13:00 часот.

повеќе...

Утре ќе има прекин со водоснабдувањето на ул. „Кеј Македонија“ и „Јане Сандански“

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека утре, 23.05.2017 година ќе има прекин во водоснабдувањето на улица „Кеј Македонија“ и „Јане Сандански“ од пресекот со ул. „Партизанска“ према „Кеј Македонија“, во период од 08:00ч до 14:00 часот.

повеќе...

Прекин во водоснабдувањето на повеќе охридски улици поради нов приклучок

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека денес поради изведба на нов водоводен приклучок на ул. „Вардар“, ќе има прекин во водоснабдувањето на оваа улица како и на дел од улиците „Гоце Делчев“ (од Дрвара кон центар), Македонски Просветители (од фонтана чинар кон поранешен 1-ви Мај), Градски Пазар и дел од улиците Абас Емин, Стив Наумов и Кирил и Методи. Прекинот ќе биде во период од 08:30 часот  до 14:00 часот.

повеќе...

Повеќе активности на МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид

Во текот на изминатиот ден, МЈП Проаква РЕ Водовод Охрид спроведе успешна активност со цел навремено, поквалитетно и безбедно водоснабдување, како и за избегнување на потешки дефекти во претстојната сезона. Имено, екипите на МЈП Проаква РЕ Водовод Охрид извршија измивање на резервоарите „Кале“ и „Студенчишта“ и измивање на сите водоводни линии на град Охрид и оклоните населени места чии водоводи се под надлежност на МЈП Проаква РЕ Водовод Охрид. Покрај ова беа санирани и заменети голем број вентили од поголеми профили и тоа: Санација на вентили на ул.Бул.Туристичка ф200мм и…

повеќе...

Во четврток Охрид и околните населени места ќе останат без вода

На 06.04.2017 година (четврток), екипите на МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид ќе вршат интервенции на водоводната мрежа, односно преземање редовни годишни активности како што се: измивање на резервоари и водоводни линии, поправка на транзитни водоводни системи и санација на вентили од поголеми профили, како и санација на водомерни шахти. Акцијата опфаќа измивање и дезинфекција на сите резервоари и водоводни линии поради што ќе има прекин на водоснабдувањето во град Охрид и околните населени места чии водоснабдителни системи се под надлежност на МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид. Прекинот ќе трае во…

повеќе...